2019. január 19. szombat 06:01
Főoldal arrow Szabad felhasználású hitel arrow Szabadfelhasználású hitel jövedelem alapon arrow EURÓ Személyi kölcsön arrow Szabad felhasználású hitel arrow Szabadfelhasználású hitel jövedelem alapon 


Személyi kölcsön!
Most itt igényelhet!


Hitel Centrum
Banki Hitel
Főoldal
Hitel - Hitel kereső
Szabad felhasználású hitel
Gyorshitel
Hitel BAR-listásoknak
Osztrák hitel
Lakásvásárlási hitel
Építési hitel
Személyi kölcsön
Faktoring
Vállalkozói hitelek
Hitelkártya
Mi a BARlista - (KHR)
Bankok
Pénzintézetek
Takarékszövetkezetek
Földhivatalok megyénként
Biztosítás
Lakáshitel
Kombinált
Adatvédelmi irányelveink
Hitel VadászHitel Vonal!

Hitel Vonal:
+DM D0 J0 TW TM
MNB:
113080142752


EURÓ Személyi kölcsön

Inter Európa Bank

Az Inter-Európa Bank Rt. a banknál euró devizaszámlát és forint lakossági bankszámlát vezető ügyfelek számára kedvező kamatozású euró kölcsön konstrukciót kínál, már 7.500 Ft-os induló havi törlesztőrészlettől. A kölcsönt a bank hitelképességi feltételeinek megfelelő ügyfelek ingatlanfedezet mellett vehetik igénybe. A kölcsön tetszőleges célra felhasználható. Az igénybevétel főbb feltételei a következők:

Hitelösszeg: 4.000 - 40.000 EUR

Futamidő: 1-30 év

Kamat: A kölcsön változó kamatozású. Az induló éves kamat mértéke 3 hónapos kamatperiódus esetén: 4,99% (THM*: 7,82 %). Az induló éves kamat mértéke 6 hónapos kamatperiódus esetén: 4,99% (THM**: 7,82 %). A kamat AKCIÓS, visszavonásig érvényes. A meghirdetett kamat változhat, a kölcsönszerződések az aláírás napján érvényes Tájékoztató szerinti kamatokkal kerülnek megkötésre.

* 20.000 EUR kölcsönösszeg, 20 év futamidő, 3 hónapos kamatperiódus, egy ingatlanfedezet esetén.
** 20.000 EUR kölcsönösszeg, 20 év futamidő, 6 hónapos kamatperiódus, egy ingatlanfedezet esetén.

A Teljes Hiteldíj Mutatóra (THM) vonatkozóan megadott értékek tájékoztató jellegűek, a bank a konkrét kölcsönösszeg és futamidő alapján határozza meg az adott ügyletre érvényes THM értéket. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyam és kamatkockázatát. A THM jelen tájékoztatón történő meghatározásakor a forintban felmerülő költségeket a Bank, az általa alkalmazott, a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján (jelen esetben: 2006. március 1.) érvényes deviza eladási árfolyamon veszi figyelembe.

Kamatperiódus: A választható kamatperiódus 3 hónap, vagy 6 hónap. A kamatperiódus az az időintervallum, amely alatt a kölcsön kamata állandó. A választott kamatperiódus a futamidő alatt nem változtatható!

Kezelési költség:0,2 % /hó. A számítás alapja az ügyleti év első napján fennálló tőketartozás.

Törlesztés:A kölcsön visszafizetése havi egyenlő részletekben történik. Az euróban meghatározott havi törlesztőrészlet tartalmazza a tőkét, a kamatot és a kezelési költséget. A törlesztőrészletek megfizetésével kapcsolatos, a deviza átváltásból eredő esetleges árfolyamkockázatot teljes egészében az ügyfél viseli!

Biztosíték:A biztosíték magánszemély tulajdonában lévő, tehermentes ingatlan lehet. A kölcsönösszeg legfeljebb a bank által megállapított forgalmi érték 65%-a lehet. A házastársnak és valamennyi tulajdonostársnak egyetemleges adósként a kölcsönszerződést alá kell írni.

Hitelbírálati díj:0 forint

Értékbecslési díj: 30.000 Ft + ÁFA ingatlan biztosítékonként (A hitelkérelem beadásakor fizetendő.)

Folyósítási jutalék: Akció! A 2006. június 15-ig teljes körűen benyújtott hitelkérelmek esetén a Bank a folyósítási jutalékot elengedi.

Szerződésmódosítási díj:a fennálló tőkekövetelés 2,0 %-a, de min.: 40 EUR

Fedezetmódosítási díj:Ingatlan kiengedése, cseréje, újabb ingatlanfedezet bevonása esetén fizetendő. Mértéke 10.000 Ft, ha értékbecslés is szükséges, + 30.000 Ft/ingatlan.

Egyéb:A folyósításhoz a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó érvényes vagyonbiztosítás, valamint a kártérítési összeg bankra történő engedményezése szükséges. A kölcsön törlesztőrészleteit az IEB-nél vezetett euró devizaszámláról, a biztosítási díjakat a forint lakossági bankszámláról kell fizetni. A jelzálogjog földhivatali bejegyzésének költsége (10.000 Ft), valamint a közjegyzői költség a kölcsönfelvevőt terheli.

A kölcsönkérelem beadásához szükséges:

  • Személyi igazolvány, amennyiben a személyi igazolvány nem tartalmazza a személyazonosító számot/lakcímet, az ezt igazoló hatósági igazolvány is szükséges.
  • Egy másik fényképes igazolvány
  • Adóigazolvány
  • Közüzemi számlák. (2x3+befizetések igazolása) Az állandó lakcímre és az utolsó három hónapra vonatkozó két különböző közüzemi számla. Ha van vezetékes telefon, akkor az egyiknek a vezetékes telefonra vonatkozó számlának kell lennie. A számlák kifizetését igazoló irat(ok). A számláknak az állandó lakcím szerinti ingatlanra kell vonatkozniuk, de nem szükséges az, hogy az ügyfél nevére szóljanak.
  • Tulajdoni lap. (az illetékes földhivatal által 10 napnál nem régebben kiadott, a földhivatal által hitelesített tulajdoni lap másolat, továbbá telkes ingatlan esetén hivatalos helyszínrajz/térképmásolat másolat.)
  • Tulajdonostársi nyilatkozat. Amennyiben a felajánlott ingatlannak más tulajdonosa is van (vagy lesz) szükséges, egy-egy általuk aláírt, a jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról szóló előzetes nyilatkozat.
  • Haszonélvezői nyilatkozat. Amennyiben a felajánlott ingatlan haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, egy-egy, a jogosult(ak) által aláírt, a jogosultságról való lemondásra, vagy az egyetemleges adósként/készfizető kezesként történő kötelezettség vállalására vonatkozó előzetes nyilatkozat.
  • Sorkatonai szolgálat igazolása. Az adott naptári évben a 31. életévüket nem betöltő férfi kölcsönigénylők esetén szükséges a sorkatonai kötelezettség letöltöttségének, illetve a felmentés igazolása. Az igazolást az illetékes Hadkiegészítő Parancsnokságtól lehet személyesen, vagy levélben megkérni.
  • Biztosítás és biztosítói engedményezési nyilatkozat. A felajánlott ingatlan biztosítására vonatkozó, a biztosító által is aláírt igazolás és engedményezési nyilatkozat (A biztosítással kapcsolatos iratoknak elegendő a folyósításhoz rendelkezésre állni, azonban az ügyintézés gördülékenysége érdekében célszerű ezeket már a kérelem beadásakor biztosítani.)

Igény esetén a bank előbírálatot végez, amely keretében előzetes tájékoztatást ad arról, hogy jövedelmi szempontból mekkora a felvehető kölcsönösszeg. Ez a tájékoztatás nem minősül a kölcsönnyújtásra irányuló kötelezettségvállalásnak.

A bank fenntartja a jogot a hitelkérelmek elbírálására, saját megítélése szerint egyéb biztosítékok bevonására, pótlólagos dokumentumok bekérésére, illetve a hitelkérelem visszautasítására.

 
< Előző   Következő >