2024. május 26. vasárnap 01:52
Főoldal arrow Gyorshitel arrow Hiteligényléshez szükséges dokumentumok arrow Gyors hitel arrow Gyors hitelek 


Személyi kölcsön!
Most itt igényelhet!


Hitel Centrum
Banki Hitel
Főoldal
Hitel - Hitel kereső
Szabad felhasználású hitel
Gyorshitel
Hitel BAR-listásoknak
Osztrák hitel
Lakásvásárlási hitel
Építési hitel
Személyi kölcsön
Faktoring
Vállalkozói hitelek
Hitelkártya
Mi a BARlista - (KHR)
Bankok
Pénzintézetek
Takarékszövetkezetek
Földhivatalok megyénként
Biztosítás
Lakáshitel
Kombinált
Adatvédelmi irányelveink
Hitel VadászHitel Vonal!

Hitel Vonal:
+DM D0 J0 TW TM
MNB:
113080142752Keresés címke alapján : A kölcsön összege: 1-5 millió forint A kölcsön devizaneme: HUF A kölcsön futamideje: maximum 1 év A kölcsön kamata: 40% / év Egyszeri kezelési költség: 9% 5 MHUF-ig, értékbecslési díj függvénye, gyors hitel


Hiteligényléshez szükséges dokumentumok
Hiteligénylésnél a bankoknak általában az itt felsorolt dokumentumokra van szükségük, de ez hiteltípusonként változhat. A dokumentumoknak négy csoportja van: személyes okmányok, jövedelmet igazoló dokumentumok, kiadásokról vagy más hitelek törlesztéséről szóló igazolások, illetve a hiteligényléshez szükséges banki és egyéb formanyomtatványok. Ha van fennálló tartozása, akkor az arról szóló legutóbbi számlarészletezőt is vigye magával!

Ha elvégzi oldalunkon a hitel összehasonlítást, akkor a kiválasztott konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok listáját is megkapja!
Személyi azonosító okmányok

    * személyi igazolvány (kártyás vagy könyv formátumú), útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány
    * lakcímkártya
    * adókártya - ennek hiányában eredeti APEH igazolás szükséges az adóazonosító jelről
    * ingatlanfedezetes hiteleknél személyi azonosító jel („személyi szám” - lakcímkártya hátoldala)

Ezekről a dokumentumokról a bankban fénymásolatot készítenek, amit aláírásával igazolnia kell.
Jövedelmet igazoló okmányok

    * Alkalmazotti státusz esetén, a bank által kiadott formanyomtatványon kitöltött munkáltatói igazolás (általában 30 napnál nem régebbi)
    * Egyéni vállalkozó esetén, vállalkozói igazolvány.
    * Egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos esetén (az EVA hatálya alá tartozókat is ideértve): APEH jövedelemigazolás (magánszemélyre) és 30 napnál nem régebbi APEH „nullás” igazolás (köztartozás mentességről). Egyes bankok kérhetik az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló benyújtását is.
    * Nyugdíjas esetén, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjrészletező.

Bankszámla kivonatok

    * Hiteligénylésnél, ha nem a számlavezető bankjánál igényel hitelt, minden bank bekéri az utolsó 3-6 havi bankszámlakivonatot. Fontos, hogy rendszeresen ide érkezzen minden jövedelme, illetve a számla aktív legyen, látszódjon, hogy van rajta pénzmozgás. A havi kiadások mellett a más hitelek törlesztésére fordított összeg is látszani fog a bankszámlakivonatokon, csakúgy, mint a fedezethiány.
    * Banki követelmény, hogy az eredeti, postán kiküldött példányt kel benyújtani a hiteligényléshez. Ha ez már nincs meg, akkor ki tudja kérni a bankszámlakivonatokat számlavezető bankjánál, általában külön díjért. Ha bankfiókból kéri ki, akkor ragaszkodjon hozzá, hogy hitelesítsék banki pecséttel, illetve aláírással.
    * Fontos, hogy egyik bank sem fogadja el az internetről letöltött, otthon kinyomtatott bankszámlakivonatokat. Ha az ügyintézéssorán mégis ezt nyújtja be, számítson arra, hogy a hiteles bankszámlakivonatot is be fogják kérni.

Kiadásokat igazoló okmányok

    * Közüzemi számla: benyújtásával igazolni tudja, hogy számláit rendszeresen kiegyenlíti. A bank általában az utolsó 1-3 havi számlát kéri be. A számlalevelet, illetve a befizetés igazolását (csekk vagy bankszámlakivonat) is mellékelnie kell. Fontos, hogy ne legyen késés vagy késedelmi kamat feltüntetve a számlalevélen.
      Előfordul, hogy közüzemi számlái nem a saját nevére érkeznek. Ettől függetlenül ugyanúgy vigye magával a befizetést igazoló csekket vagy bankszámlakivonatot.
    * Más hitel(ek) törlesztéséről szóló igazolás(ok): Egy évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén a bank bekéri az évfordulós levelet vagy a banki igazolást a fennálló tartozásról. Ez az igazolás általában nem lehet 30 napnál régebbi.
      Éven belüli hitelek esetében, illetve hitelkártyánál a kölcsönszerződés vagy a hitelkártya számlakivonata szükséges.

A hitel céljához, fedezethez kapcsolódó okmányok

    * banki hiteligénylő formanyomtatványok (link) tőlünk is majd le tudják tölteni, majd később lesz csak.
    * hiteles, teljes tulajdoni lap vagy ezt a bank kéri ki a Takarnet rendszerből (link az ügyintézéshez)
    * hiteles térképmásolat vagy helyszínrajz
    * alaprajz
    * adásvételi (elő)szerződés banki feltételeknek megfelelően
    * jogerős építési engedély és tervdokumentáció
    * költségvetési terv

A kölcsön igényléséhez szükséges banki formanyomtatvánnyal kapcsolatos követelmények

    * Az igénylő és a fedezetként felajánlott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezők, haszonélvezők, özvegyi jog jogosultak (ha vannak) aláírása szerepeljen rajta.
    * Két tanú aláírásával, keltezéssel legyen rögzítve.
    * Hibátlan, vagy aláírással javított példány legyen.
    * A nyomtatványon szereplő személyi adatok egyezzenek meg a benyújtott személyi okmányokon található adatokkal. Ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok
Tulajdoni lap

Olyan okirat, mely a Magyarország területén található ingatlanok adatait, a hozzá tartozó jogokat és a jogilag jelentős tényeket tartalmazza.

Tulajdoni lapot bárki kikérhet bármely ingatlanról a Földhivatalban, illetve a Takarnet nevű elektronikus rendszeren keresztül. A Takarnet nem mindenki számára elérhető az Interneten, külön előfizetés szükséges hozzá. A Földhivatalokon kívül általában bankok, ügyvédi és ingatlan irodák rendelkeznek lekérési lehetőséggel.

Jelzáloghitel igénylésekor a bank minden esetben tulajdoni lapot kér a hitelbe bevonandó ingatlanról. Ezt csak akkor fogadja el, ha az hiteles, illetve a beadás időpontjánál 30 napnál nem régebbi. Egyes esetekben a tulajdoni lapot a bank is lekérheti a Takarnet rendszerből.

Tulajdoni lapból létezik hiteles és nem hiteles változat. A rajtuk szereplő információk teljes mértékben megegyeznek, de a tulajdoni lap csak akkor tekinthető hitelesnek, ha:

    * A Földhivatal vízjeles biztonsági papírjára nyomtatták
    * Rendelkezik a hologramos matricával
    * Rendelkezik a speciális átpántoló címkével, amivel a lapo(ka)t összefogják
    * Rendelkezik az ügyintéző aláírásával és a Földhivatali pecséttel

A tulajdoni lapnak a rajta található információt tekintve három fajtája létezik:

    * Teljes tulajdoni lap – az ingatlan Földhivatali nyilvántartásba vételétől az összes bejegyzést tartalmazza (a törölt bejegyzéseket is)
    * Szemle – az aktuális, jelen pillanatban fennálló bejegyzések látszanak rajta
    * Részleges – csak a kívánt bejegyzéseket mutatja

Tulajdoni lap díjai:

    * Földhivatalnál csak hiteles tulajdoni lap kérhető ki 6.250 Ft-ért.
    * Takarnet rendszeren keresztül a hiteles tulajdoni lap 3.600 Ft-ba kerül.
    * Takarnet rendszeren keresztül a nem hiteles tulajdoni lap 1.000 Ft-ba kerül.

Az árak tekintetében nincs különbség aközött, hogy teljes, szemle vagy részleges tulajdoni lap kerül kiváltásra. Ezért javasoljuk, hogy minden esetben teljes tulajdoni lapot kérjen ki.

Ingatlanvásárlás, vagy foglaló letétele előtt mindenképpen érdemes új tulajdoni lapot kikérni. Ezáltal elkerülheti az esetleges bonyodalmakat, amennyiben az ingatlan jogi helyzete nem teljesen tisztázott.

Amennyiben saját ingatlanát kívánja értékesíteni, javasolt arról is a hirdetés feladása előtt friss tulajdoni lapot kikérni. Ezzel megelőzheti az olyan váratlan helyzeteket, amelyek egyébként csak az eladás pillanatában az ügyvédnél derülnének ki.

A tulajdoni lap részei:

I. rész: ingatlan számszerűsíthető adatait

    * Település nevét, címét
    * Helyrajzi számát, valamint, hogy az belterület-e, vagy külterület
    * Alapterületét
    * Jogi jellegét (telek, lakóház, udvar, erdő, szántó, stb.)
    * Telki szolgalmi és földhasználati jogot

II. rész: ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni viszonyok adatai

    * Tulajdonosok adatait
    * Tulajdoni hányadokat
    * A jogcímet, amellyel az ingatlan a tulajdonoshoz került (vétel, öröklés, ajándékozás, kisajátítás)
    * A tulajdonváltás idejét és bejegyző határozatának számát
    * Vagyonkezelői jog meglétét, ha van

III. rész: Ingatlanhoz tartozó egyéb jogok és jogosultjaik adatai

    * Haszonélvezeti jog
    * Özvegyi jog
    * Jelzálogjog (pl. hitelfelvétel esetén)
    * Végrehajtási jog
    * Tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartás tényét
    * Életjáradéki és tartási jog
    * Elővásárlási, visszavásárlási jog
    * Vételi jog
    * Szolgalmi jog
    * Építkezési eltiltás
    * Elidegenítési és terhelési tilalom

Széljegy

A széljegy egy jelölés a tulajdoni lapon, amely azt jelzi, hogy az ingatlannal kapcsolatban beadvány érkezett a Földhivatalhoz. A beérkező iratokat még a beérkezés napján széljegyzik, valamint egy sorszámot (iktatószámot) is kapnak. Ennek alapján beérkezési sorrendben vizsgálják meg őket. A széljegy megléte csak annyit jelent, hogy egy változtatási kérelem beérkeztét bejegyezték adott ingatlannal kapcsolatban. Azt a Földhivatal még semmilyen szempontból nem vizsgálta meg, így még nem tudható, hogy mi lesz a döntésük.

A beadvány vonatkozhat:

    * Az ingatlan alap adatainak megváltoztatására – címváltozás, telekmegosztás, stb.
    * Tulajdoni viszonyok megváltoztatására – adás-vétel, ajándékozás, öröklés, kivásárlás, tartás, csere, stb.
    * Egyéb jogok bejegyzésére és törlésére- haszonélvezeti jog, jelzálogjog, stb.

Határozati bejegyzés

A széljegyhez kapcsolódó beadványokat a Földhivatal minden esetben alaposan megvizsgálja. Amennyiben nem minden dokumentum került megfelelően beadásra, a Földhivatal hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt. Ha az adott széljegyhez tartozó dokumentumok elfogadhatóak, a Földhivatal bejegyzi a kért változtatást. Ez a változtatás a határozati bejegyzésben valósul meg, a tulajdoni lap megfelelő részében.

Helyszínrajz

A helyszínrajz olyan földmérési alaptérkép, amely ábrázolja az egy telken található önálló ingatlanokat az elsőfokú építési hatóság nyilvántartása alapján. Az elektronikus Takarnet rendszeren keresztül is lehetőség van a lekérésre.

Alaprajz

Az ingatlan méretarányos alaprajza, mely tartalmazza a helyiségek méreteit is (m2-ben). A szabad felhasználású és a lakásvásárlási hiteleknél általában elegendő a méretezés nélküli alaprajz, ami akár kézzel is elkészíthető.
Adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés megkötése előtt ki kell választani azt a bankot, ahonnan igényli a hitelt. Erre azért van szükség, mert minden bank más formai és tartalmi követelményt támaszt az adásvételi szerződést illetően. Amennyiben ezek maradéktalanul nem teljesülnek, vagy más bankhoz fordul hitelért, előfordulhat, hogy az adásvételi szerződést módosítani kell. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az esetleges saját forrás (önerő), valamint az igényelt hitel összegét. A vételár hitelből fedezett összegét a bank közvetlenül az eladó bankszámlájára fizeti ki.

Fontos, hogy minden banknak meghatározott kritériumai vannak az adás-vételi szerződés szövegezését kapcsolatban, a kiválasztott bank formanyomtatványát kell eljuttatni az ügyvédnek.
Biztosítási kötvény

Az a dokumentum, mely tartalmaz minden adatot, feltételt és körülményt az adott biztosítással kapcsolatban. Az ingatlannál kiterjed azokra az eseményekre, melyeknek megtörténtekor a biztosító fizet, illetve az egyes okokhoz tartozó maximálisan kifizetendő összegekre.

Jelzáloghitel felvételénél banki követelmény, hogy:

    * a hitelbe bevont ingatlan legyen legalább elemi károk ellen biztosítva
    * a biztosítási összeg legalább a kihelyezett hitel összegét érje el
    * a biztosítási kötvény - a biztosítási összeg erejéig - a bank nevére kell, hogy szóljon

Használati megosztási szerződés

A használati megosztás azt szabályozza, hogy adott ingatlanon (telken) belül mely részek tekinthetőek az egyes tulajdonosok kizárólagos tulajdonának, illetve közös területnek. Ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, amit a Földhivatalnál, az egy helyrajzi számon feltüntetett osztatlan közös tulajdonjogú ingatlanok esetén kell elkészíteni. Ha ez nincs meg, akkor jelzálog típusú hitelfelvétel esetén az összes tulajdonost be kell vonni a hitelbe.  Tipikusan sorházaknál, lakóparkoknál és egy telken lévő ikerházaknál szükséges.
Értékbecslés

Az a folyamat, amikor a bank értékbecslője személyesen megvizsgálja a fedezetül felajánlott ingatlant a következő szempontok alapján:

    * ingatlan és telek mérete
    * elhelyezkedése
    * építés éve
    * minősége
    * értékesíthetősége

Ez alapján egy szakvélemény készül, amely tartalmazni fogja azt az árat, amennyiért a bank szerint jelenleg eladható az ingatlan (forgalom érték). Ez az ár nagyban meghatározza, hogy az ügyfél milyen összegű hitelt kaphat. Az értékbecslésnek külön díja van (értékbecslési díj), melyet az értékbecslő részére kell kifizetni a helyszínen.

A banki hitelakciók keretében akár díjmentes is lehet az értékbecslés.
Hitelkiváltáshoz szükséges dokumentumok
Fennálló tartozás-igazolás

Tőketartozás igazolást kell kikérnie a meglévő hitelét kezelő banktól, ha hitelét kiváltaná (hitelkiváltás) vagy azt egy összegben kifizetné a bank részére (végtörlesztés).

A tőketartozás igazolás tartalmazza:

    * a felvett hitel aktuális tőketartozásának összegét adott értéknapra – ez lehet akár jövőbeli dátum is
    * a hitelkiváltásnál vagy végtörlesztésnél esedékes díjakat (előtörlesztési díj, végtörlesztési díj)
    * azt a bankszámlaszámot, ahova be kell fizetni a fennálló tőketartozás összegét

Jellemzően hitelkiváltás esetén a hitelt kiváltó bank a meglévő hitel kezelőjétől a tőketartozás igazolásába beépítve kéri a jelzálogjog törlési szándékot is.

A  bank általában a fennálló tartozás igazolás kiállításáért is díjat szokott felszámítani.
 
< Előző   Következő >